<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Landschappen van verlangen

Architectuurcentrum Aorta i.s.m. de vijf Lopikerwaard-gemeenten, PARK, MooiSticht, Vista, Karres&Brands, UrbanSynergy en DS landschapsarchitecten

€ 100.000

Zonnevelden zijn vaak het mindere kwaad: de energietransitie wordt verstopt in gewaardeerde landschappen. Gemeentelijk afwegingskaders reflecteren deze voorzichtigheid. Tegelijkertijd staat een ingrijpendere landschappelijke transitie vanuit waterbeheer, landbouw, woon- en recreatiebehoefte en bodemkwaliteit voor de deur. We koppelen de opgaven. We ontwikkelen een toolbox voor landschappen van verlangen waarbij zonneparken een gewaardeerd middel zijn. Dit verdiept het handelingsperspectief van gemeenten.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.aorta.nu