<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Landschapsdialoog Lieshoutse Heide

Gemeente Laarbeek i.s.m. OVSL landschapsarchitecten en Illustractive

€ 15.280

Samen een nieuw toekomstbeeld ontwerpen voor de Lieshoutse Heide. Inwoners, overheid en stakeholders die samen een gebied herinrichten. Een levend gebied als voorbeeld van de transitie van het platteland, waarin de geschiedenis van ontginning, het heden van grootschalig agrarisch gebruik, en de toekomst van duurzaamheid en veelheid aan functies te herkennen zijn. Met draagvlak voor ontwikkelingen, ruimte voor innovatie en oog voor de kwaliteit en waarde van het landschap.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.laarbeek.nl