<
toekenningen

Regeling Architectuur

Landvestors

Vereniging Deltametropool

€ 12.000

De kwaliteit van het landschap staat in de belangstelling, maar steeds vaker zijn het private partijen die hierin investeren. Vereniging Deltametropool (VDM) onderzoekt welke in het buitenland gebruikte vormen van landschapsfinanciering door niet-overheidspartijen kansrijk zijn voor de Nederlandse situatie. Hoe werken die mechanismen en hoe kan hun werking in woord en beeld inzichtelijk worden gemaakt voor stakeholders in Nederland? Een relevante nevenvraag is hoe deze alternatieve manieren van investeren in het landschap samenhangen met andere vormen van eigenaarschap (sociaal-cultureel, emotioneel en juridisch). Het project bestaat uit een compact ontwerpend onderzoek van een halfjaar, waarin lessen uit binnen- en buitenlandse praktijken worden getrokken, ontwerpers en andere landschapsprofessionals in gesprek gaan met financiële experts en kansrijke toepassingen voor de Nederlandse praktijk worden geïdentificeerd. Met de resultaten richt VDM zich zowel op ruimtelijke professionals als op mogelijke investeerders en bedrijven. Een belangrijk moment in de verspreiding van de resultaten is het 'living lab' Hightech Highgreen, waarin ze op 3 september 2020 tijdens de Landschapstriënnale met ontwerpers, bedrijven en beleidsmakers worden besproken.