<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Landvestors II - The region

Vereniging Deltametropool

€ 25.000

Met het project 'Landvestors' doet Vereniging Deltametropool (VDM) onderzoek naar verschillende manieren om als bedrijf of burger in het landschap te investeren, bijvoorbeeld via donaties, crowdfunding-acties en businessmodellen. Overheden zoeken de samenwerking met dit soort partijen steeds vaker op om landschapsontwikkeling en -onderhoud mede te helpen financieren en organiseren. Dit voorstel is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie, waarmee twaalf Nederlandse en internationale praktijkcases met elkaar zijn vergeleken en een expertmeeting is georganiseerd om de dialoog aan te gaan met een aantal stakeholders en experts. Daaruit zijn waardevolle lessen getrokken; een mix van de drie financieringsvormen, in combinatie met overheidsuitgaven, is het meest kansrijk zeker als het over een langere periode op regionale schaal wordt georganiseerd. Om dit te testen wil VDM in twee ontwerpateliers in de pilotregio's Brainport Eindhoven en het Rijnland-Noord/Ruhrgebied in Duitsland onderzoeken hoe particuliere partijen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap. Het resultaat is een schets van een landschapsontwikkelingsplan per regio, met enkele financieringsalternatieven. VDM werkt hierin samen met financieel expert Bureau Buiten, landschapsarchitect Flux en stakeholders uit de beide regio's. Een belangrijk moment in het delen van kennis en ervaring is het 'living lab' Hightech Highgreen van de Landschapstriënnale in april 2021. Een half jaar later zal een publicatie verschijnen, waarmee VDM ontwerpers in de financiële wereld mondiger wil maken en tools en ideeën wil bieden aan individuen, bedrijven en beleidsmakers die in de wereld van Landvestors willen stappen.

website

deltametropool.nl