<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Latent space cartography

Solcany

€ 7.500

Latente ruimte is de inspiratiebron voor AI's die beelden genereren. Deze ruimtes bepalen de vorm van de afbeeldingen die de AI maakt. Solcany beschouwt deze als een multidimensionale, statistische ruimte, zonder enige relevante representatie in de echte wereld, die voor ons onzichtbaar is. Toch vormt het de echte wereld. Daarom moeten we latente ruimte volgens de aanvrager kunnen waarnemen, er doorheen navigeren en het kritisch kunnen evalueren. Dit project heeft tot doel een proof of concept van een interface te ontwikkelen om latente ruimtes te verkennen. Het prototype zal geïnspireerd zijn op experimentele videogames, interactieve datavisualisaties en niet-lineaire interactieve fictie. De opzet van het project bestaat uit onderzoek en ontwikkeling van meerdere 'low-fidelity' interactieve prototypes op maandelijkse basis. Deze prototypes zullen met gebruikers worden geëvalueerd en online worden gepresenteerd. Op tweederde van het project zal het beste prototype worden gekozen en gepolijst om partners voor de productiefase te zoeken.