<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

LEAF Landscape + Environmental Architecture on Flowers

Field Factors

€ 7.500

'LEAF' (Landscape + Environmental Architecture on Flowers) onderzoekt de toepasbaarheid in de openbare ruimte van zuiverende plantensoorten die ook een esthetische belevingswaarde hebben. Steden worden steeds voller, initiatieven om steden te vergroenen nemen in aantal toe en het klimaat verandert, hierdoor ontstaat een belangrijke ontwerpopgave voor ontwerpers en is een palet aan nieuwe ontwerptools nodig om hun kennis te vergroten en hiervoor holistische en multifunctionele oplossingen te ontwikkelen. Om de multifunctionaliteit van groene waterzuiveringssystemen zoals wadi's, biofilters en helofytenfilters te waarborgen, is het wenselijk om plantenselectie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Elke locatie heeft een unieke combinatie van karakteristieken en een eigen identiteit. Informatie over belevingswaarden en functionele prestaties van planten zijn nu echter niet goed georganiseerd, waardoor het voor ontwerpers een uitdaging is om relevante onderbouwingen te verzamelen. Naarmate de eisen aan onze gebouwde omgeving toenemen, zal ook de functie en prestatie, en dus de hoeveelheid informatie die nodig is om met planten te ontwerpen toenemen. LEAF wil een brug slaan tussen de vaak gescheiden werelden van onderzoek naar plantprestaties en landschapsontwerp, om ruimtelijk ontwerpers de kennis te bieden die ze nodig hebben om vol vertrouwen functionele, betrouwbare, mooie en op de natuurlijke systemen gebaseerde oplossingen te realiseren. LEAF zal uiteindelijk resulteren in een catalogus van zuiverende plantensoorten, die informatie bevat over milieutoleranties, filterprestaties en bijkomende voordelen, maar de belangrijkste focus zal liggen op hoe deze planten kunnen worden gebruikt om esthetische ontwerpen voor groene waterzuiveringen te creëren, waarmee het een belangrijke ontwerptool wordt voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

website

fieldfactors.com