<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

LEARNING LANDSCAPES, building for education in the 21st century

Atelier Kempe Thill

€ 7.500

Volgens Atelier Kempe Thill (AKT) bevindt het hoger onderwijs zich op dit moment in een belangrijke transitie. Op zoek naar nieuwe manieren om de aansluiting tussen economie, nieuwe technologie en maatschappij te verbeteren worden nieuwe organisatievormen ontwikkeld en komt de fysieke verschijningsvorm van onderwijsgebouwen ook ter discussie te staan. AKT wil deze tendensen en de veranderende behoeftes vanuit het hoger onderwijs in kaart brengen en onderzoeken of bestaande ruimtelijke organisatiemodellen nog voldoen dan wel bijgesteld moeten worden om de kennistransitie optimaal te kunnen faciliteren. Het voorstel heeft betrekking op de startfase van een groter internationaal onderzoek naar dit thema en omvat een literatuuronderzoek, een eerste reeks interviews met acht belanghebbende partijen in vier West-Europese landen, het verzamelen van referenties voor een precedentenonderzoek en het formuleren van criteria waarop deze geanalyseerd en met elkaar vergeleken kunnen worden. De tussentijdse resultaten worden verspreid via lezingen, artikelen en essays in vaktijdschriften en op termijn gebundeld in een wetenschappelijke publicatie.