<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 2

Learning With Tiznit | Designing 'softscapes' of care and resilience

Slow Research Lab

€ 39.000

Learning with Tiznit is een cultureel programma dat de relatie met water, inheemse planten en vergeten lokale materialen verweeft met het bewustzijn van de inwoners van Tiznit. Het project biedt een meer sensitieve stedelijke ervaring door het creeëren van een serie van softscapes. Plekken die nieuwsgierigheid aanwakkeren, aanzetten tot verbeelding en uitnodigen tot betrokkenheid met de directe omgeving.

In de vervolgfase wordt samen met verschillende Berber communities in Tiznit nieuw leven geblazen in verwaarloosde plekken (de oase of de waterweg richting de medina), verlaten plekken (de Kasbah Coloniale) of nog onontdekte plekken (het Tiznit museumplein en de Kasbah Aghnaj). Tijdens de eerste fase heeft uitwisseling in Nederland en Marokko plaatsgevonden, is veldwerk verricht en zijn relaties met lokale gemeenschappen gelegd. De samenwerking met architect Salima Naji is versterkt. In de vervolgfase vinden workshops plaats waarin ontwerpers, kunstenaars, ambachtslieden en andere lokale experts aan het werk gaan met lokale materialen en verhalen op de verschillende plekken. Deelnemende makers zijn onder andere: Maria Blaisse (NL), Mehdi Besid (MA), Amina Agueznay (MA), Huda Smithuijzen Abi Fares (NL/MA) en meer. De werken worden gepresenteerd tijdens een publieke viering (festival), waarbij de gemeente Tiznit betrokken is als partner. Het project resulteert in een tentoonstelling, publicatie en mogelijk ook een residency. Tevens worden de lessen uit het project gedeeld met een grotere groep tijdens een publieke conferentie in Agadir. Een van de doelen van het project is de collectieve en individuele zeggenschap over de leefomgeving zichtbaar te maken en versterken. Aan het project zijn vele partijen verbonden waaronder ontwerpers, kunstenaars, overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en onderwijsinstellingen.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 1

website

www.slowlab.net