<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Leren van Marokko

Crafts Council

€ 7.500

Crafts Council Nederland brengt onder de titel 'Leren van Marokko' een verkennend bezoek aan De Rif in Marokko om de mogelijkheden van een crafts exchange te onderzoeken. Uit vooronderzoek blijkt dat er in De Rif nog veel authentieke technieken bestaan op het gebied van keramiek, textiel, leer, hout- en metaalbewerking. De verkenning is bedoeld om de lokale vraag te inventariseren en de verbinding te leggen tussen de Marokkaanse traditie in ambacht en de Nederlandse ontwerpkracht. Naar aanleiding van het eerste bezoek aan Marokko zal er een concreet plan voor matchmaking ontwikkeld worden. ROSE Stories legt de verhalen over de ambachten vast en maakt die toegankelijk voor een groot publiek. Mina Abouzahra onderzoekt de mogelijkheden voor productie. Dutch Design Week 2019 wordt genoemd als eerste grote presentatieplek van de onderzoeksresultaten.

website

craftscouncil.nl