<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Lesia Topolnyk

Architect Lesia Topolnyk is in 2018 afgestudeerd aan de masteropleiding architectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Haar blik op architectuur is gevormd door haar jeugd in de Oekraïne, dat sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie verkeert in een onstabiele politieke situatie. Vanuit deze achtergrond en met oog voor specifieke geografische en sociopolitieke contexten, ontwikkelt Topolnyk grootschalige ruimtelijke interventies die door hun omvang en gelaagdheid doen denken aan landschappen. Tijdens het ontwikkeljaar onderzoekt ze de werking van democratie in relatie tot architectuur. Hiervoor gaat ze een aantal internationale instituties, waaronder het Internationaal Strafhof in Den Haag, NATO in Brussel, het VN-hoofdkantoor in New York en het Kremlin analyseren en met elkaar vergelijken. Ze onderzoekt niet alleen het gebouw waarin het instituut is gehuisvest, maar ook de stedelijke, juridische, democratische en institutionele structuren die hieraan ten grondslag liggen. De bevindingen moeten leiden tot een aantal speculatieve scenario's en tools die het democratisch proces effectiever en inclusiever maken. In dit traject wint Topolnyk zowel binnen als buiten het architectuurveld advies in bij partijen zoals kunstenaar Jonas Staal, rijksbouwmeester Floris Alkemade, ontwerper en regisseur Nelly Ben Hayoun en filmmaker en architect Liam Young.

website

www.lesiatopolnyk.com