<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Lettertype 'Ecocide is an international crime'

Stichting Letterteken

€ 7.500

Het project 'Ecocide is an international crime' beslaat de ontwikkeling van een speciaal lettertype met op ecocide geïnspireerde pictogrammen. Vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen willen onderzoeken of zij een lettertype kunnen ontwerpen dat een rol kan spelen in een wereldwijde maatschappelijke discussie.