<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

light living, light urbanism - Minitopia

stichting minitopia

€ 15.000

Stichting Minitopia stelt zichzelf ten doel in (transformatie-) gebieden bijzondere woonexperimenten te initiëren en te realiseren, die beantwoorden aan een veranderende woonvraag waarop de huidige markt niet of onvoldoende snel kan inspelen. Zodoende is in 2016 een pilot gestart op een braakliggend terrein in Den Bosch, waar met creatieve zelfbouwers een aantal woningen is gerealiseerd. Om het ontwikkelformat verder vorm te geven wordt de pilot in Den Bosch beschreven, onderzocht en in een breder ruimtelijk kader geplaatst. Een belangrijk deel van het onderzoek is gericht op hoe deze aanpak voor andere steden en een bredere doelgroep toegankelijk kan worden gemaakt. Het project 'light living, light urbanism' resulteert in een publicatie. Hiervoor worden alle gerealiseerde Minitopia woningen gedocumenteerd met behulp van tekeningen, foto's, ontwerpverslagen, interviews met bewoners en een overzicht van het achterliggende bouwproces. Dit wordt aangevuld met kritische reflecties op verschillende thema's waarop de pilot anticipeert: ZUS over 'permanent temporality', Peter Camp over wonen in de 21e eeuw, KRFT over dichtheid, Tom Bergevoet over flexibele woongebieden, Cody Hochstenbach over flexibel wonen en het woonvraagstuk in de hedendaagse stad en tot slot Platform 31 en SPARK over de rol van digitale productie in de woningbouw. De publicatie wordt uitgegeven door nai010 en in april 2020 in de Tilburgse LocHal gelanceerd.