<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020

LIMA 2019-2020

€ 230.000

Onder voorwaarde toegekend, € 115.000 per jaar gedurende twee jaar

LIMA is een internationaal expertisecentrum op het gebied van archivering en distributie van digitale kunst. De organisatie werkt op het snijvlak van beeldende kunst, film en digitale cultuur. Het jaarprogramma van LIMA voor 2019-2020 bestaat uit drie programmalijnen. Ten eerste zet Lima het programma 'Unfold' voort dat zich richt op herinterpretatie en notatie als artistiek experiment. Hieruit volgt een serie workshops. Binnen de programmalijn 'onderzoek en ontwikkeling' stelt Lima technisch innovatief onderzoek naar dynamisch archiveren,emulatie en
documentatie en digital repository centraal. Tot slot zet Lima zich in voor het tonen van en reflecteren op digitale kunst, in de vorm van het discursieve vertoningsprogramma Cultural Matter. Al naar gelang de aard van het project worden partners betrokken. Voor UNFOLD werkt LIMA samen met Jan Robert Leegte, IMA en Ars Electronica (Oostenrijk), SUPSI (Zwitserland) en UBU (Kroatië). Voor de workshops werken ze samen met Creative Coding Utrecht en iMal, BrusselDynamisch. Archiveren, emulatie en documentatie wordt in samenwerking met Rhizome en mediakunstenaars uitgevoerd waaronder Aymeric Mansoux, Marlous van der Valk, Dave Griffiths, Constant Dullaart en Harm van den Dorpel. Ook wordt nauw samengewerkt met CoP, HeK (Haus der Electronische Kunst Basel), het Netwerk Digitaal Erfgoed, DEN en universiteiten. Voor nieuwe technologieën en modellen voor kennisoverdracht werkt Lima samen met het publiek, musea en Wikipedia.

website

www.li-ma.nl