<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Listening in-to the digital control society

Aimée Theriot-Ramos

€ 7.488

Het onderzoeksproject 'Listening in-to the digital control society' is ingebed in het transdisciplinaire veld van 'machine listening'. Binnen dit project wordt onderzocht hoe geluid en luisteren worden gemobiliseerd en geïnstrumentaliseerd in de huidige, communicatiegestuurde digitale samenleving. Centraal staat de vraag: wat betekent het om te luisteren in de digitale controlemaatschappij? Theriot-Ramos zal hiervoor in gesprek gaan met denkers en makers, een mentorschap aangaan met een specialist in computer science en een prototype ontwikkelingen van een machine listening tool. Het resultaat van deze startfase is een reeks experimentele audio-essays die zullen worden gedeeld via online radioplatforms. Daarnaast wordt een netwerk van samenwerkingspartners en institutionele partners opgezet.

website

aimeetheriot.net