<
toekenningen

Regeling Architectuur → Activiteitenprogramma

Locus Focus

Locus Focus

€ 3.332

Het platform Locus Focus wil de relatie tussen mensen en hun eigen omgeving onderzoeken en versterken. Het project vormt een reactie op het massatoerisme, en Locus Focus wil zich inzetten voor herwaardering van de eigen omgeving en het daarin aanwezige erfgoed. Hiertoe worden opdrachten aan artiesten gegeven om locaties te interpreteren via geluid, dat vervolgens via QR-codes kan worden beluisterd. Het idee voor de relatie tussen locatie en geluid komt voort uit 'fieldrecordings'. Voor het project gaat de aanvrager een platform opzetten met een serie van steden, waarin per stad drie geluidsbijdragen worden ontwikkeld. Naast de geluidsfragmenten zal ook een korte artiestenbiografie worden geplaats en een wetenschappelijke, toegankelijke reflectie. Bij wijze van de pilot richt de startfase zich op het ontwikkelen van de fragmenten voor de stad Maastricht. Er worden verschillende artiesten benaderd om hieraan deel te nemen. Tijdens een vervolgtraject zal dit worden opgeschaald naar andere steden. Voor de verspreiding worden er samenwerkingen gezocht met lokale partners, zoals in Maastricht Bureau Europa en Klankwerkplaats.

website

locusfocus.org