<
toekenningen

Regeling Architectuur → Evenement

LT21: High Green - Innovating the Landscape

Landschapsstriennale 2021

€ 47.230

De vijfde Landschapstriënnale (LT21) wordt georganiseerd in het nieuwe Van Gogh Nationaal Park. In tien thematische laboratoria werken ontwerpers, ondernemers, bewoners en beleidsmakers in (online) workshops en seminars aan kansen voor landschapsontwikkeling. De verschillende thema's luiden: High tech high green, Productieve natuur, Datascapes, Onze energie ons landschap, Economische dragers, Groenstad, Zuiderwaterlinie, Helend landschap, Brabantse beken en Vitale bodem. Ter afsluiting van de onderzoeksperiode vinden gedurende een maand verschillende eindgesprekken plaats. Vanaf de platte kar wordt zo verslag gedaan van alle tien de laboratoria op hun verschillende plekken binnen het Nationaal Park en zal een gesprek worden gevoerd over het thema in relatie tot het omringende landschap. Bij start en finish wordt tevens een breder publiekdebat gevoerd over de toekomstige ontwikkelingen in Brabant. De reis wordt dertien dagen op een vast tijdstip live gestreamd. Op een verder uit te bouwen online platform is de informatie uit de laboratoria ontsloten, zijn videoregistraties terug te kijken en verwijst een interactieve kalender en kaart naar een groot aantal publieksactiviteiten die individueel te ondernemen zijn. LT21 wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, Rabobank, Brabant Stad, Brabantse Waterschappen, ZLTO. Er is nauwe samenwerking met Van Gogh Nationaal Park.

website

landschapstriennale.com