<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Lukas in de nieuwe wereld

Tobias Schalken

€ 7.500

Tobias Schalken doet een visueel en narratief onderzoek dat leidt tot een nieuw beeldverhaal. 'Lukas in de nieuwe wereld' gaat over een jongen van ongeveer 10 jaar die halverwege de 19e eeuw met zijn familie naar een nieuwe wereld vertrekt. Tijdens het opbouwen van hun nieuwe bestaan ontstaan er spanningen tussen Lukas en zijn familie. Schalken wil in het beeldende onderzoek experimenteel te werk gaan, maar ook tot een helder verteld verhaal komen. Het beeldverhaal zal uiteindelijk ca. 200 pagina's beslaan. De publicatie wordt uitgegeven door uitgeverij Oogachtend uit België.

website

www.tobiasschalken.com