<
toekenningen

Deelregeling Festivals

LUSTlab - WTHX

€ 5.584

WTHX is een ontmoetingsplatform voor denken en maken waarin antidisciplinariteit en serendipiteit centraal staan. Voor het festival nodigt Stichting LUSTlab professionals uit de 'wereld van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid' en de 'wereld van technologie' uit waaronder programmeurs/developpers, ontwerpers, kunstenaars, filosofen en vertegenwoordigers van NGO's, lokale en nationale overheden, kennisinstituten en bedrijven uit binnen- en buitenland. Aan de hand van dialogen tussen experts uit diverse vakgebieden worden de deelnemers gestimuleerd om los te komen van hun vakgebied en gezamenlijk oplossingsrichtingen te zoeken voor vraagstukken over vrede, rechtvaardigheid en veiligheid, de drie basisvoorwaarden voor een duurzame en sociale samenleving. Voor de derde editie van het festival staan de drie rondes 'What?', 'How?' en 'Why?' op het programma, die steeds starten met een lezing, vraaggesprek of discussie. Vervolgens worden alle deelnemers opgesplitst in kleine, interdisciplinaire teams die in een workshop het thema verder analyseren. Alle uitkomsten worden gedocumenteerd en worden aan het eind gezamenlijk gepresenteerd. Na het festival zal in kleiner gezelschap het documentatiemateriaal verder worden uitgewerkt. Het festival vindt plaats op 22 september 2016 in Den Haag. De toekenning betreft de voorbereiding van het festival.

website

www.lustlab.net