<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Luuc Sonke

Architect Luuc Sonke behaalde zijn master aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zijn werk concentreert zich rondom ruimtelijke vraagstukken die teweeg worden gebracht door het onzekere en instabiele bestaan binnen de hedendaagse samenleving. Hierbinnen richt hij zich in het bijzonder op de ambigue en veranderende verhoudingen tussen publiek en privé, werk en vrije tijd. Komend jaar wil Sonke onderzoek doen naar het concept 'Liquid Life' van socioloog Zygmunt Bauman. Hij gaat zoeken naar een nieuwe ruimtelijke taal die past bij het moderne 'vloeibare' leven en die open staat voor een diversiteit aan stemmen, achtergronden, culturen en levenswijzen. Dit doet hij op verschillende schaalniveaus, van meubel tot interieur tot stedelijke omgeving. Tijdens zijn onderzoek laat Sonke zich adviseren door verschillende experts en professionals uit het vakgebied van de architectuur, waaronder ontwerper Jurgen Bey, architect Erik Rietveld, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer, kunstenaar Andrea Zittel en illustrator Jan Rothuizen. De resultaten, bestaande uit objecten, ruimtelijke modellen en meubelen worden getoond in een presentatie bij NEVERNEVERLAND.

website

luucsonke.nl