<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

Maaskant Dialogen

Stichting Rotterdam-Maaskant

€ 25.000

Met de Maaskant Dialogen wil Stichting Rotterdam-Maaskant het belang van architectuur als publieke zaak en het werken aan ruimte als cultureel-maatschappelijke opgave adresseren. Architectuur vraagt om een visionaire overheid, betrokken gebruikers, veelzijdige ontwerpers en bevlogen sprekers en schrijvers. Weer toenemende bouwactiviteiten, de nieuwe positionering van Ruimtelijke Ordening in wetgeving en het onderbrengen hiervan in een ander beleidsministerie vormen de aanleiding om deze opdracht opnieuw te activeren en onder de aandacht te brengen. Daarom organiseert de stichting in het najaar van 2018 vier socratische gesprekken tussen Maaskant-prijswinnaars - Elma van Boxel, Rem Koolhaas, Arnold Reijndorp en Nanne de Ru - en professionals uit andere vakgebieden. Deze gesprekken resulteren in een Maaskant Manifest dat door de betrokken partners wordt onderschreven en op 16 november 2018 tijdens de uitreiking van de 40e Maaskantprijs in de Kunsthal aan o.a. minister Kajsa Ollongren, rijksbouwmeester Floris Alkemade en het aanwezige publiek zal worden aangeboden, waarna het ter inspiratie en gebruik verder wordt verspreid.

website

www.rotterdammaaskant.nl