<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Maasstad 2050

Micah Westera + Blue City Lab

€ 25.000

Blue City Lab gaat samen met interactief ontwerper Micah Westera een VR installatie creëren, waarin de circulaire economie virtueel beleefbaar is. Het doel is om bezoekers van BlueCity te inspireren en alternatieve scenario's te bieden. Beide partijen benoemen dat er op het moment vooral dystopieën over de stad en toekomst worden gecreëerd. Nu politieke leiders gezamenlijke klimaatdoelstellingen in Parijs hebben geformuleerd, is het tijd dat er ook andere scenario's zichtbaar worden. In maart 2018 is het rapport 'Rotterdam Circulair' gepubliceerd, waarin diverse restromen in de stad zijn geanalyseerd. Rotterdam heeft de ambitie om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te reduceren ten opzichte van nu. Gedurende deze transitie wil de stad 3.500 tot 7.000 banen creëren die direct bijdragen aan de circulaire economie. Het motiveert Blue City Lab om dit proces inzichtelijk te maken en met behulp van VR te vertalen naar het publiek. Het project bestaat uit een ontwerpend onderzoek en inventarisatie van lokale initiatieven op het gebied van toepassing van natuurlijke innovaties. BlueCity Lab en Micah Westera zullen de installatie presenteren tijdens een manifestatie die wordt georganiseerd ter ere van de opening van het wetlab in BlueCity Lab.

website

www.bluecity.nl