<
toekenningen

Maastricht-LAB

Maastricht-LAB

€ 25.000

Maastricht-LAB is in 2012 opgericht om een impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht en heeft zich later doorontwikkeld tot een open netwerkorganisatie. Maastricht wil meer gebiedsgericht werken en daarbij fysieke, economische, sociale en veiligheidsopgaven in samenhang benaderen. Daarbij staat de buurt centraal, niet het betreffende beleidsveld. Met dit uitgangspunt experimenteert Maastricht-LAB in het gebied rond de Groene Loper en zet daarvoor de Groene Loper lab op. Het doel is duurzame netwerken te ontwikkelen die een concreet en positief effect hebben op de meerjarige ontwikkeling binnen het gebied. In het gebied rond de Groene Loper zijn reeds sleutelfiguren actief binnen diverse maatschappelijke segmenten. Om deze sleutelfiguren bijeen te brengen ontwikkelt het lab een programma. Voor de deelname aan dit programma wordt vouchers beschikbaar gesteld ter waarde van maximaal € 1.500,- . Hiermee committeren de deelnemers zich om per persoon 40 uur aan kennis terug te geven aan hun netwerk of omgeving met als doel een vitale netwerksamenleving. Het Groene Loper LAB is gehuisvest in de voormalige Theresiaschool aan de Groene Loper.

website

www.mijngroeneloper.nl