<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

MacGuffin

€ 59.920

MacGuffin is een magazine en internationaal platform dat het gebruik en de context van ontwerp bespreekt. Het platform richt zich specifiek op alledaagse voorwerpen, zoals het bed, de broek, het bureau en het kleed. Het jaarprogramma 2020 omvat een reeks van activiteiten waarin The Desk en The Rug centraal staan. In onderzoeksopdrachten, essays, beeldseries, video's, fieldclubs en een tentoonstelling worden de voorwerpen tegen het licht gehouden. De publieksevents zijn niet alleen een voorbereiding of vervolg op de inhoud van de magazines, ze hebben ook als inzet om een breder publiek aan te spreken en een minder Eurocentrisch perspectief in te nemen. Het bevragen van de lokale context van de objecten staat centraal en de invloed van migratie is een terugkerend sub-thema. MacGuffin werkt voor de verschillende onderdelen van het programma samen met meer dan veertig contributors, voor een groot deel bestaand uit jong talent. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse culturele organisaties in binnen- en buitenland, waaronder MU (Eindhoven), Research Center for Material Culture (Amsterdam), Darat al Funun (Amman) en het Röhsska Museum (Gothenburg). De distributiepartners van het magazine zijn Bruil van de Staaij (Meppel), Idea Books (Amsterdam), Antenne Books (London), Export Press (Parijs) en New Distribution House
(New York).

website

www.macguffinmagazine.com