<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

MAD Emergent Art Centrum

€ 20.000

MAD Emergent Art Centrum is een platform, lab en presentatieplek voor kunst die ontstaat vanuit het spanningsveld tussen culturele, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het jaarprogramma 2017 omvat drie onderdelen: (1) Make the Future, een meerjarig programma gericht op nieuwe technologie en kennis die de mens en maatschappij beïnvloeden; (2) MADlab, de digitale werkplaats waar makers terecht kunnen voor onderzoek, coproductie en ontwikkeling van installaties en het delen van kennis en vaardigheden; (3) samenwerkingsprojecten of opdrachten waar MAD als partner of producent bij betrokken is. De onderdelen bestaan met name uit het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van kunstwerken, installaties, platforms, festivals, workshops, hackathons, meetups en exposities. De gemeente Eindhoven treedt op als hoofdpartner van MAD. Verder wordt er samengewerkt met onder meer Bibliotheek Eindhoven, TAC en Lumens/Dynamo.

website

madlab.nl