<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

MAISON the FAUX 2.0

Maison the Faux

€ 25.000

Het modehuis Maison the Faux heeft sinds haar oprichting steeds bewust gekozen voor een tegengeluid. In de eerste (mode)shows zocht ze naar andere vormen dan showen en kijken, met aandacht voor interactie en beleving. De eerste meer participatieve shows zijn binnen de modewereld goed ontvangen. Zes jaar later is het doel van het project 'MAISON the FAUX 2.0' een verkenning van nieuwe vormen van mode door middel van beleving, interactie en performativiteit. Volgens het modehuis bevindt de modewereld zich in een fase van crisis en ongemak. De creatieve en expressieve kant krijgt steeds meer waardering, maar het verdienmodel ondervindt steeds meer kritiek. De kern van dit onderzoekstraject is om ruimte te maken voor experiment en onderzoek, waarbij Maison the Faux de discipline mode opnieuw wil uitvinden. Belangrijk hierbij is de samenwerking met partners en makers uit andere disciplines. Met het onderzoek wil Maison the Faux reflecteren op zowel de eigen praktijk en positionering als op de discipline mode als geheel.

website

www.maisonthefaux.com