<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Malin

Gyz La Rivière

€ 7.500

De Rotterdamse communist Henk Sneevliet die in 1921, onder de schuilnaam 'Malin', naar China trok en wiens aanwezigheid vervolgens een bijzondere invloed had op de Chinese politiek vormt een van de aanleidingen voor het project 'Malin'. Gyz La Rivière grijpt deze connectie aan als startpunt naar de daaropvolgende verhoudingen tussen de havenstad en het land. Na Rotterdam 2040 (2013) en New Neapolis (2020) werkt La Rivière met Malin aan het slotstuk van een drieluik van films. Een belangrijke doelstelling van de uiteindelijke film is het verkennen van de toekomstige mogelijkheden van de Rotterdamse Waalhaven en de Spaanse Polder. Met het oog op het actuele woningtekort en de woningbouwopgave, die voor een groot deel door bijbouwen moet worden opgevangen, constateert de aanvrager dat deze gebieden een uitkomst zouden kunnen bieden. De aanvrager haalt stedenbouwkundige voorbeelden uit China aan, zoals de ontwikkeling van havenstad Shenzhen, om de Waalhaven en de Spaanse Polder ook te kunnen transformeren tot woon-werkgebieden. Ter voorbereiding van de documentaire wil La Rivière archiefonderzoek doen naar het verleden en heden van de Chinees-Rotterdamse betrekkingen en de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Naast het vooronderzoek zal de startfase worden benut voor het schrijven van het filmscenario.

website

gyzlariviere.nl