<
toekenningen

Regeling Architectuur → Tentoonstelling

Mansholt, landschap in perspectief

Bureau Europa

€ 50.000

Bureau Europa organiseert een tentoonstelling over landbouwpolitiek van de Europese Unie vanaf 1950. De tentoonstelling richt zich op de planologische, landschappelijke en ruimtelijke gevolgen van die politiek voor Nederland en de EU. Sicco Mansholt (1908-1995), boer en politicus, is volgens de aanvrager vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw van grote invloed geweest op het ontwikkelde beleid. Aan de hand van onder andere zijn levensloop belicht de tentoonstelling de geschiedenis, uitdagingen in de sector, schaalvergroting, duurzaamheid en innovatie in landbouw. Daarnaast richt de tentoonstelling zich op de ruimtelijke impact van landbouw op verschillende schaalniveaus: regionaal, nationaal, Europees en mondiaal. In samenwerking met ontwerpbureaus zoals Sander Lap, Van Bergen Kolpa, Lola landscapes geeft de aanvrager een aantal workshops en lezingen. Daarnaast organiseert Bureau Europa in samenwerking met het ministerie van OCW en met LTO een symposium. Aan de hand van interviews met Europarlementariërs worden de actuele ruimtelijke vraagstukken in Europa en de stappen die zijn gezet richting duurzame oplossingen in kaart gebracht.

website

www.bureau-europa.nl