<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Maritiem District in de Maak

Barcode Architects

€ 7.500

Het Rotterdamse Maritiem District ondergaat in de komende jaren een radicale transformatie van werkgebied tot stadshart aan het water. Barcode Architects is betrokken bij de ontwikkeling van twee woontorens in het gebied en wil de transformatie in woord en beeld vastleggen, de rollen van de betrokken partijen - bewoners, ontwikkelaars, gemeente en architecten - inzichtelijk maken en hen op verschillende relevante thema's met elkaar in gesprek brengen. Daarbij wil men vanuit diverse invalshoeken lessen uit deze transformatie trekken die de specifieke situatie ontstijgen en een bredere relevantie hebben voor het vakgebied. In de startfase wordt het voorstel verder uitgewerkt. Het project moet resulteren in een periodiek (max. 4 delen), symposia bij het verschijnen ervan, een fotografische documentaire, beschouwende teksten en interviews met stakeholders en een fototentoonstelling. Voor de uitvoer van dit grootschalige project is een samenwerking opgezet met fotograaf Hans Wilschut, architectuurtheoretici SteenhuisMeurs, uitgeverij Trichis, gemeente Rotterdam, AIR en Het Nieuwe Instituut.

website

www.barcodearchitects.com