<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Mark Henning

Mark Henning

€ 24.000

Mark Henning studeerde in 2017 af aan de afdeling Social Design van de Design Academy Eindhoven. Daarvoor behaalde hij een Bachelor graad Information design aan de universiteit van Pretoria in Zuid Afrika. In zijn ontwerppraktijk combineert Henning elementen van performance, objecten en communicatiestrategieën en reflecteert hij op sociale en ruimtelijke interactievormen. In zijn ontwikkelplan richt Henning zich op zowel speelse als kritische wijze op het fenomeen inburgering. Hij bouwt daarbij voort op twee projecten waarin hij de norm ter discussie stelt die wordt opgelegd in het inburgeringsexamen. Daarnaast kijkt hij naar de betekenis van handen schudden in relatie tot nationalisatie in zowel Deense als Nederlandse context.