<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

May 25th if now October 1st

Studio Bardhi Haliti

€ 13.352

'May 25 is now October 1' is een publicatie geïnitieerd door Studio Bardhi Haliti over de socio-politieke veranderingen in Kosovo van 1976 tot heden. In de publicatie staan de sportactiviteiten die sinds 1976 plaatsvinden in zeven sporthallen in Kosovo centraal. Deze sportactiviteiten worden gedocumenteerd en ontsloten aan de hand van het archief dat de ontwerpstudio heeft opgebouwd met honderden afbeeldingen uit gevonden bronnen. De beelden worden op experimentele wijze met repetitieve elementen en verschillende technieken, zoals zoom-ins, collages en cuts, vormgegeven en met elkaar in verband gebracht, zodat er een interactie ontstaat. Daarnaast wordt het beeldend materiaal aangevuld met begeleidende teksten van gastschrijvers, onder wie criticus Owen Hatherley en kunstenaar/schrijver Hans-Christian Dany. Als adviseurs zijn Charles Esche (directeur Van Abbemuseum) en Nick Aikens (hoofdcurator) bij het project betrokken. Met de publicatie beoogt de ontwerpstudio de multifunctionele waarde van de community space te onthullen en te reflecteren op grotere socio-politieke en culturele ontwikkelingen. Voor publicatie en distributie is uitgever Sternberg Press betrokken. De lancering vindt plaats tijdens publieke evenementen bij verschillende Nederlandse culturele organisaties.

website

bardhihaliti.com