<
toekenningen

Regeling Architectuur → Evenement

Media Architectuur Bienale 2020

The Mobile City

€ 34.542

De Media Architecture Biënnale is een internationaal evenement dat in 2020 plaatsvindt in Amsterdam en Utrecht. Het bestaat uit een reeks events waarop verschillende werelden bij elkaar komen, kennis uitwisselen, en met elkaar in discussie gaan over de ontwikkeling van dit vakgebied en de gevolgen ervan voor het (ontwerp van) de stad. Het event speelt een rol in het kritisch bevragen van de toenemende rol van digitalisering in het stedelijk leven. Daarnaast wordt er in het vakgebied gezocht naar manieren waarop media-architectuur bij kan dragen aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken in de toekomst, zoals klimaatverandering, de inclusieve stad en het ontwerp van levendige publieke ruimtes. De biënnale richt zich op ontwerpers, onderzoekers, beleidsmakers, industrie en studenten en wordt door Stichting The Mobile City georganiseerd in samenwerking met Archis/Volume. De aanvraag betreft de uitgave van een special issue rond het thema Media Architectuur van Volume Magazine, een tiental workshops, drie symposia en een 'Cities en Industries'-demo programma waarin work in progress wordt vertoond. Andere samenwerkingspartners voor de uitvoer van het programma zijn Media Architecture Institute, Pakhuis de Zwijger, Marine-terrein Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht.

website

www.themobilecity.nl