<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Media Art Festival - LUNA 2020

Stichting Mediaart Friesland

€ 40.000

MAF-LUNA is de jaarlijks terugkerende combinatie van het Media Art Festival en het LUNA Leeuwarden Urban Adventure. Het Media Art Festival-LUNA bestaat uit drie hoofdonderdelen: ten eerste de MAF Young Masters expositie van de meest talentvolle jonge mediakunstenaars, ten tweede het LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure met projecten in de openbare ruimte. LUNA toont deels experimentele en deels laagdrempelige licht-, geluids- en performancekunst op bijzondere locaties in de openbare ruimte. En ten slotte bestaat het festival uit een programma rondom een actueel onderwerp, Here and Now, Stippen op de horizon vs. een snel veranderende wereld. Het platform wil ruimte bieden voor talentontwikkeling en experiment en ontmoetingen mogelijk maken tussen beginnende en ervaren kunstenaars, internationaal en uit de regio. MAF-LUNA werkt samen met onderwijsinstellingen zoals Minerva Academie voor Popcultuur, NHL-Stenden (Communicatie- en mediadesign) en het onderwijsloket Kunstkade.

6 december 2020, Leeuwarden

website

www.mediaartfestival.nl