<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

Mediamatic 2019-2020

€ 480.000

Onder voorwaarde toegekend, € 240.000 per jaar gedurende twee jaar

Mediamatic is een ontwikkelinstelling voor nieuwe kunstvormen sinds 1983. Voorheen richtte het platform zich met name op elektronische technologie. Deze focus is in de afgelopen jaren verschoven naar ontwikkelingen in de biotechnologie, duurzaamheid en voedselproductie vanuit de overtuiging dat het slinkende vertrouwen in klassieke technologie heeft geleid tot hernieuwde belangstelling voor meer natuurlijke processen en producten. Mediamatic stelt in haar programma het multidisciplinaire onderzoek van de makers centraal. Onderling inspirerende uitwisseling in het veld omschrijft Mediamatic als haar primaire doel. In verschillende werkvormen komen de diverse onderwerpen aan bod. Zo organiseert Mediamatic tentoonstellingen waaronder in 2019 het 'Acoya Pearl Project', workshops, interventies en presentatieavonden zoals de Bio Talks, over bio-art en- design; 'Odorama', over olfactorische kunst, design en onderzoek; 'Secretopia', over het menselijk lichaam en haar biologie en de 'Zuursalon', over gefermenteerd voedsel. Daarnaast worden diverse langdurige onderzoeksprogramma's uitgevoerd zoals 'Secretopia', over de cultuur van het lichaam, haar vloeistoffen en afscheidingen en start het onderzoek 'Oosterdok Olfactory History'. Naast het 3Package Deal programma van één-jarige residencies (met Waag en VU) biedt Mediamatic de komende jaren korte verblijfsperioden aan zes jonge makers per jaar. Sinds Mediamatic gevestigd is aan de Dijksgracht in Amsterdam runt het een eigen restaurant. Mediamatic ETEN is tevens een podium voor projecten als 'De Neo Futurist Dinners', 'Aquaponics', 'Kool Cabbage', 'Haeckel' en Eetbaar serviesgoed.

website

www.mediamatic.net