<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Medusa-Project

Charlotte van Alem

€ 7.455

Charlotte van Alem stelt dat er wereldwijd kwallen aanspoelen op de kust die op een efficiënt manier gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een duurzaam materiaal. De kwallen bevatten namelijk collageen, een eiwit dat volgens haar een hoogwaardige grondstof is. Binnen het 'Medusa'-project heeft Van Alem al een proces ontwikkeld waarmee zij collageen op een natuurlijke wijze prepareert tot een duurzaam materiaal. Dit proces is vooralsnog uitgevoerd op kleinere kwallen. Nu vraagt zij een startsubsidie aan om te onderzoeken hoe het proces op te schalen en toe te passen is op grotere kwallen. Aangezien in Ierland grotere soorten kwallen aanspoelen wil zij haar onderzoek deels daar verrichten. De verdere bewerking voert zij in Nederland uit. Dan zal ook een vertaalslag naar een product gemaakt worden in samenwerking met schoenontwerper Liesel Swar. Andere betrokken partijen zijn Mathilde Le Bris, marine-bioloog Tom Doyle, wetenschapper Daniel Bonn van UvA, Soft Matter Group, Clemens Coppens van Pro-Art Nijmegen, Anita Waltman van Green Capital Nijmegen. De reis en het ontwikkelproces worden in een documentaire vastgelegd in samenwerking met documentairemaker Thea van Gaalen. De documentaire wordt samen met het eindresultaat tijdens een tentoonstelling in april 2019 gepresenteerd.

website

charlottevanalem.com