<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

Meerjarig Programma Mediamatic 2015-2016

€ 600.000

Mediamatic richt zich op onderzoek, ontwikkeling en presentatie en opereert op het grensvlak van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Belangrijke aandachtsgebieden zijn de komende jaren: biotechnologie, de maatschappelijke aandacht voor ecologie, schaarste en voedselvraagstukken. Peilers van het programma zijn het Pis Project, over de waarde van urine; Sociale Sensornetwerken, gericht op nieuwe netwerktechnologie van burgers; Myco Plastics over toepassingsgericht nieuw materiaalonderzoek met schimmels; Bouwen met Leven, over voedselproductie integreren in stedelijke architectuur en tot slot Schimmel eten, over voedsel ontwerpen met micro organismen. Daarnaast is interdisciplinaire verkenning van belang waarmee Mediamatic wil inspringen op de actualiteit. De programmalijnen worden gerealiseerd in verschillende vormen zoals tentoonstellingen, presentaties en workshops. De belangrijkste doelstelling van het programma is innovatie.

website

www.mediamatic.net