<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Mei it Ferline Foarút

Werkend Landschap

€ 30.000

Mei it ferline foarút is Fries voor 'met het verleden vooruit.' Dat is wat Werkend Landschap met dit project doet. Het ontwerpbureau haalt inspiratie uit de wordingsgeschiedenis van het Friese landschap en onderzoekt hoe die Friese cultuurhistorie kan worden ingezet om te werken aan krachtige, duurzame en streekeigen (productie)landschappen die tegen een stootje kunnen in de nabije toekomst. De basis van het ontwerpend onderzoek wordt gevormd door een blokkenschema van het landschap: zij vatten de al eerder gedane onderzoeken naar de negen karakteristieke Friese oerlandschappen samen in een landschapsmatrix. Vervolgens wordt deze kennis ingebed door het goed in beeld brengen van het bestaande beleidsveld en de actoren daarin. Dit doen zij met een brede coalitie van betrokken partijen, met name het Frysk Lânskip Oerlis (Fries Landschapsoverleg, met daarin de provincie, Friese milieufederatie, Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea). In deze stap worden ook de mogelijke diensten van het Friese landschap, de (nieuwe) producten die dat landschap levert en het belang daarvan onderzocht. In ontwerpateliers worden daarna op basis van de uitkomsten negen visieschetsen ontwikkeld: voor elk landschap één. Om de visieschetsen in de praktijk te laten landen worden tot slot twee stappen gezet. Allereerst wordt de connectie met het in ontwikkeling zijnde nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gemaakt. Er wordt een 'GLB Bouwdoos' opgesteld die kansen biedt voor gebiedsontwikkeling. Ten tweede wordt gezocht naar een pilot-gebied waar de partners in de volgende fase praktisch aan realisatie van nieuw landschap-inclusief boerenland gaan werken.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

werkendlandschap.nl