<
toekenningen

Digital Heritage x Public → Productontwikkeling

Memory Based on Found Imagery

Donna Verheijden

€ 40.000

'Memory Based on Found Imagery' is een praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden en obstakels voor creatief hergebruik van digitale collecties. Donna Verheijden maakt een nieuw werk, dat een mix is van interpretaties van digitale 3D modellen, onderdelen uit de gedigitaliseerde collectie van Het Nieuwe Instituut en eigen archiefmateriaal. Met het project wil Verheijden enerzijds het publiek van Het Nieuwe Instituut inzicht geven in de veelzijdigheid van de collectie en anderzijds een dialoog aangaan met makers, erfgoedprofessionals en medewerkers van Het Nieuwe Instituut en architectuurstudio's over de mogelijkheden van creatief hergebruik in relatie tot de digitale collectie. 'Memory Based on Found Imagery' wordt ontwikkeld door Donna Verheijden in samenwerking met Het Nieuwe Instituut. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €10.000.