<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Memory Box

Memory Bar - Attic Lab

€ 7.500

'Memory Box' is een project van Memory Bar, een samenwerking tussen de Nederlandse parfumeur Renske van Vroonhoven (Attic Lab) en de Britse organisatoren van multi-sensorische evenementen Thomas Buckley en Ned Lawlor (Society of Cocktails). In reactie op de toegenomen isolatie en eenzaamheid in het huidige tijdperk van digitalisering en ten tijde van de covid-19 pandemie ontwikkelt het team evenementen rond een persoonlijke herinnering die iemand heeft aangedragen. Hierbij worden alle zintuigen aangesproken in een immersieve en inclusieve ervaring. Na eerste uitvoeringen op het eiland Jersey wil Memory Bar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het uitrollen van het project binnen een Nederlandse context. In de startfase wordt de actuele stand van zaken op het gebied van multi-sensorische communicatie in verschillende vakgebieden onderzocht, wat moet leiden tot heldere en gedetailleerde onderzoeksvragen. Daarnaast worden partners gezocht, zowel op het gebied van innovatieve technologie als organisaties die een sociale toepassing van het project zien, bijvoorbeeld voor ouderen, mensen die aan geheugenverlies lijden of mensen op het autistisch spectrum. Het doel van de onderzoeksfase is te komen tot een gedegen en concreet plan voor de ontwikkeling van een prototype.

website

atticlabperfumes.nl