<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Presentatie

Meta-Movement-Land

Stichting Makershuis Tilburg

€ 35.897

'Meta-Movement-Land' is een transmedia performance waarin menselijke ingewanden worden gevisualiseerd als een 'garden of life'. Het project speelt daarmee met de dichotomie van de huidige realiteit, waarin het fysieke constant wordt vermengd met het digitale. Door theater met VR te combineren, wil de aanvrager de dramatische en performatieve mogelijkheden van VR-ervaringen onderzoeken. Er zal met drie teams worden samengewerkt. Het kernteam (Core drama) zich zal richten op het verhaal, het geluid en de algehele dramaturgie. Dit team bestaat uit Florian Hellwig, Amédée de Murcia, Josse Vessies en Clémentine Schmidt, een actrice en de HIPS-members. Het tweede team (Choreographies) zal zich richten op het faciliteren van meerdere interacties in de virtuele wereld en zal bestaan uit Niek Jonker, Stephane Borel en Josse Vessies. Het derde team (World Building) is verantwoordelijk voor de algehele productie in zowel een realistische als virtuele setting en zal bestaan uit Stephane Borel, Xénia Lucie Laffely en Clementine Schmidt. 

website

www.makershuistilburg.nl