<
toekenningen

Metropolitan Foodscapes

Lola Landscape architects en Land + CC

In Metropolitan Foodscapes onderzoeken Lola en Land + CC hoe in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag grootschalige landbouw sterker verbonden kan worden met stadslandbouw initiatieven. Het team onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe landschappen waarin productie, recreatie en natuur zodanig samengaan dat ze voldoen aan de verlangens van de stedeling, de belangen van de agrariër en weerbaar zijn tegen economische schommelingen. Het ontwerpend onderzoek bestaat uit twee delen; ontwikkelen van een visie, strategie en ontwerp van het metropolitane voedsellandschap en van een voedselhub. Hierin worden verschillende stappen gezet, waaronder het ontwerpen aan nieuwe ketens en het schrijven van een biografie van de glastuinbouw, melkveehouderij en stadslandbouw. De voedselhub is een plek aan de stadsrand waar het stedelijke en landelijke voedselsysteem samenkomen. Het team werkt aan een ruimtelijk ontwerp en ontwikkeling van een businesscase hiervoor om de uitvoeringskansen te vergroten. Diverse partners zijn bij het project betrokken, waaronder agrariërs uit de regio, Alterra, Staatsbosbeheer, Rechtstreex en Nobutec.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-