<
toekenningen

Metropolitane voedselregio Amsterdam-Almere

Strootman Landschapsarchitecten BV en Alterra/WUR

Strootman Landschapsarchitecten onderzoekt welke kansen een landschap dat is ingericht op regionale voedselproductie biedt voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voedselveiligheid, identiteit en authenticiteit. Het team richt zich hierbij op de metropoolregio Amsterdam – Almere. In het project ontwikkelt Strootman landschapsarchitecten een integrale visie met gedetailleerde scenario's voor de metropoolregio. Deze zullen als input dienen voor een regionaal debat over de toekomst van voedselproductie, landschapskwaliteit, (voedsel)beleid en economische ontwikkeling. In het onderzoek is de methodiek van de Metropolitan Foodprint Tool, ontwikkeld door Alterra/WUR, leidend. Hierin wordt onderscheid gemaakt in locaties die geschikt zijn voor de teelt van verschillende gewassen, worden waardeketens van agrarische productielijnen geïntegreerd en afvalstromen hergebruikt.

Dit project heeft een startsubsidie ontvangen vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's', maar heeft geen vervolg gekregen.