<
toekenningen

Micro, een bottom-up verkenning van regionale dynamiek

Bureau Nieuwe Gracht

Een team van regionaal planoloog Jan Hein Boersma, socioloog Vera Cerutti en stedenbouwkundige Jan Willem Tap stellen een bottom-up verkenning van regionale dynamiek voor. Zij stellen dat de banken- en schuldencrisis tot een schaalverkleining van de economische productie hebben geleid, die met name in de steden tot uitdrukking komt. Het nog altijd groeiende aantal faillissementen wordt ruimschoots overtroffen door het aantal startende ondernemingen, dat voor 70% uit eenmanszaken bestaat. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om sectoren die tot de 'creative class' gerekend kunnen worden en die zich gemakkelijk met andere functies laten mengen. Dit biedt kansen voor de regeneratie van steden en een innovatie van stedelijke economieën. Het team wil bestaande economische netwerken ruimtelijk in beeld brengen, om te zien waar de nieuwe economie is gevestigd en hoe de netwerken zich manifesteren. Door dit bottom-up op het niveau van de stad over meerdere schalen te onderzoeken wil men indicaties generen voor de ruimtelijke condities van deze economische schaalverkleining en de bijbehorende processen. Door ontwerpend onderzoek en beleidsmatige verkenningen willen de aanvragers komen tot strategieën voor stad en regio die kleinschalige economische dynamiek kunnen faciliteren, ondersteunen en/of stimuleren. Om zowel tot generieke als specifieke ideeën te komen worden de volgende vier steden en de omringende regio onderzocht; Tilburg, Apeldoorn, Emmen en Maastricht. Deze worden op structuurniveau (werkmilieus en netwerken) en hun potenties (verbeelding en opschaling) geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Vervolgens ontwikkelt men nieuwe ruimtelijke concepten en stedelijke en regionale strategieën.