<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Micro Water Structures

Jólan van der Wiel

€ 10.700

Door de veranderingen in ons klimaat, zullen droogte én wateroverlast een steeds grotere invloed hebben op ons leven. Zo zal er op het hoge noordelijk halfrond sprake zijn van een natter en warmer klimaat; een ontwikkeling die nu al merkbaar is. De aankomende waterschaarste, -vervuiling en de zeespiegelstijging worden gezien als de grootste bedreigingen voor leven in bepaalde gebieden op aarde in de eenentwintigste eeuw. In 'Micro Water Structures' onderzoekt Jólan van der Wiel hoe we kunnen anticiperen op de verwachte waterproblematiek en verbeeldt hij op een speelse manier een hoopvolle oplossing. Het werk, een installatie die een off-grid maar verbonden systeem van watervoorziening in een stedelijke omgeving voorstelt, gaat uit van een symbiose tussen hemelwater en architectuur. Het systeem vangt en slaat water op, kan het zuiveren, transporteren en herverdelen voor gebruik. Tegelijk speelt Jólan van der Wiel in het werk met de entertainende rol die water in ons leven inneemt, denk aan fonteinen of zwembaden. De installatie moet fungeren als 'conversation piece' en onze omgang met water en met ons ecosysteem bespreekbaar maken. Ook laat 'Micro Water Structures' zien welke rol design kan spelen bij het oplossen van klimaat-gerelateerde problemen. Het werk beleeft haar première in de tentoonstelling 'In the Age of Post-Drought', die wordt georganiseerd door Transnatural in Grand Hornu, Centre d'Innovation et de Design bij Mons (Bergen, BE). Deze tentoonstelling staat in het teken van de wereldwijde waterproblematiek onder invloed van klimaatverandering.

website

jolanvanderwiel.com