<
toekenningen

Micrometropolitaan wonen in de Randstad

Pop-Up City

'Micro-living', 'co-living' en 'shared living', drie voorbeelden van zogenoemde superstedelijke woonvormen die te vinden zijn in grootstedelijke regio's als London, New York, San Francisco en Parijs. Pop-Up City benoemt deze woonvormen 'micrometropolitaan wonen': woningen met opmerkelijk weinig privéruimte, maar met luxe in de vorm van gedeelde voorzieningen. Het team constateert dat micrometropolitaan wonen een aanvulling is op betaalbare stedelijke woonvormen, die door andere partijen dan de traditionele wooncorporaties wordt opgepakt. Samen met een sociaal geograaf en een stedenbouwkundig ontwerper onderzoekt Pop-Up City of micrometropolitaan wonen een bijdrage kan leveren aan de woningmarkt in de Randstad. Door middel van ontwerpend onderzoek richt de startfase zich op het in kaart brengen van tien verschillende voorbeeldconcepten. De aanvragers beogen vooral de verscheidenheid in kaart te brengen om zodoende de discussie in Nederland te activeren. Daarnaast interviewen ze 'trend-drivers' om inzicht te krijgen in de motivatie en strategie achter de nieuwe concepten en aan welke kwaliteitseisen een concept moet voldoen. De resultaten worden gedeeld via een serie artikelen en het dossier over micro-metropolitaan wonen op de website van pop-up city.