<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Microtonale Boventoonzithers

Hypercustom

€ 7.500

In 2006 ontwierp Yuri Landman een 12-tonig snaarinstrument dat hij de 'Moodswinger' noemde. Omdat de productietijd lang was en de vraag beperkt, werd in 2009 een workshop model ontwikkeld waarmee Landman sindsdien tourt. De schoonheid van het instrument, die wordt veroorzaakt door boventoon-resonantie, vormt tevens de beperking van het instrument. Om de klank te optimaliseren moet afgeweken worden van het Westerse tonenstelsel dat per definitie niet resoneert. Dit leidt ertoe dat je moeilijker kunt transponeren in muziekstukken. Landman vond een wiskundige oplossing om dit probleem op te lossen, die deels overeenkomt met de 43-tonige theorie van Parch, maar qua bereik veel verder gaat. Om de theoretische modellen om te zetten naar een werkend instrument wil Landman een snaarinstrument bouwen dat beschikt over acht lagen. Het experimentele art-science instrument verbindt wiskunde (de driehoek van Pascal, de stemming van Pythagoras) en natuurkunde (boventoontheorie) met de kunsten.