<
toekenningen

Mijn kamer 9

Morgenmakers

Ontwerpbureau Morgenmakers is samen met zorgorganisatie Oktober een ontwerpend onderzoek gestart rondom de opname van ouderen in een verpleegtehuis. Het team stelt dat de eerste weken na de verhuizing naar een verpleegtehuis vaak cruciaal zijn voor het welbevinden van ouderen met dementie. In die weken verliest een nieuwe bewoner een groot stuk eigenheid en zelfregie. Centraal in het ontwerpend onderzoek staat de vraag welke strategieën of producten kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie in deze overgangsperiode te beperken, en hoe zorgtechnologie hier een rol in kan spelen. In de eerste fase van het onderzoek heeft het team een prototype van de 'Eigenwijzer' ontwikkeld; een tool die wordt ingezet in het gesprek tussen de cliënt en de begeleider of familie om inzicht te krijgen in de eigenheid en gewoonten van personen met dementie. In de tweede fase ontwikkelt het team deze tool door met behulp van twee interventies. Hiervoor ontwikkelt het team een interventiemethode zoals bijvoorbeeld een app die kennis over iemands leven(servaring) voor het zorgpersoneel overzichtelijk maakt. Daarnaast experimenteert het team met het aanpassen van het ritme van de zorginstelling aan het ritme van individuele cliënten. Daarbij maakt ze gebruik van zorgtechnologie, DigiZorg, die onder andere het hartritme van cliënten en daarmee het (slaap)ritme in de gaten houdt. Het team werkt in dit project samen met de zorgorganisatie Oktober, SMITH Advies, Rens Brankaert, LUCA School of Arts, Joris Zorg en Elde Maasduinen.

website

morgenmakers.nl