<
toekenningen

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

€ 10.000

In vervolg op hun eerdere 'Energielinie' onderzoek, gaat H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten aan de slag met een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij dient Fort Pannerden dat de komende jaren met een energie-intensief programma wordt geladen als casus. De linie is genomineerd als UNESCO werelderfgoed, wat specifieke randvoorwaarden schept voor eventuele ruimtelijke ingrepen. Daarom wordt samen met belanghebbende partijen verkend hoe de groeiende energievraag op een duurzame wijze op en in de directe omgeving van het fort kan worden ingepast, zodat deze ingreep de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed versterkt. In de startfase wordt via een aantal workshops en verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp voor deze casus, die model staat voor de verduurzaming van andere forten binnen de linie.