<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Millennium Ginseng Project

Studio Ku

€ 7.500

Met het project 'Millennium Ginseng Project' wil Studio Ku een futuristische agricultureel systeem ontwikkelen dat het mogelijk maakt om ginseng te cultiveren onder extreme omstandigheden. Als uitgangspunt dient het concept van de traditionele Chineze geneeskunst. De startsubsidie wordt drieledig ingezet. Eerst verricht Kuang-Yi Ku onderzoek naar de groei van ginseng in een kas waarin extreme natuuromstandigheden worden nagebootst. Vervolgens zet hij een futuristisch scenario op dat het kweken van gingseng op de maan onderzoekt. Tot slot ontwikkelt hij een science fiction verhaal over het cultiveren van ginseng in de verre toekomst. Zijn samenwerkingspartners zijn o.a. de Taiwanese arts Po-Hsun Chen en plantwetenschapper Rashmi Sasidharan. Het onderzoek verricht Ku deels tijdens een residentie bij airWG. Daar zullen ook de tussentijdse resultaten gepresenteerd worden in een tentoonstelling met publieksprogramma. Het project heeft als doel om bedreigde plantsoorten zoals wilde ginseng te beschermen en het verdwijnende, Aziatische medisch erfgoed te behouden. Ook wil Ku met dit project een nieuwe interdisciplinaire onderzoeksmethode te ontwikkelen dat ontwerp met wetenschap verbindt.