<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Mineralized Matter & Organic Octahedrons

Studio Esmee Geerken

€ 7.500

'Mineralized matter & Organic octahedrons' is een ontwerpend onderzoek naar het inzetten van duurzame biomaterialen als bouwmaterialen in toekomstige stedelijke omgevingen. In de context van het Urban Ecology Lab van Planet B onderzoekt Esmee Geerken samen met Waag de mogelijkheden om organisch-minerale materialen te creëren die geïnspireerd zijn op - of ontworpen zijn door - bio-mineraliserende organismen. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er gereflecteerd op circulariteit vanuit een geologisch perspectief en de plaats van bouwmaterialen binnen biogeochemische cycli: kunnen menselijke materialen onderdeel worden van biogeochemische cycli in plaats van ze te verstoren? Het onderzoek leidt tot een inventaris van restmaterialen die ingezet kunnen worden om bio-geïnspireerde materialen te creëren, zoals calcietkorrels uit drinkwater en cellulose uit rioolwater. Daarnaast speculeert het onderzoek over hoe deze materialen vervolgens kunnen worden toegepast in duurzame ontwerpen. De startsubsidie wordt ingezet voor het uitvoeren van voorlopig materiaal- en ontwerponderzoek in de labs van Waag, waarmee de vraagstelling en het onderzoek verder scherp gesteld worden en verschillende partners voor de volgende fase betrokken kunnen worden. Het project leidt uiteindelijk tot een materiaalbibliotheek en een aantal speculatieve ontwerpen. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens twee meet-up events bij Planet B.

website

www.esmeegeerken.com