<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Mirte van Laarhoven

Mirte van Laarhoven

€ 24.000

Mirte van Laarhoven behaalde in 2017 haar Master aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam in de richting Landschapsarchitectuur. Komend jaar richt Van Laarhoven zich op de volgende stap in haar onderzoek naar 'landschapsvormers'. Dit zijn kleinschalige ingrepen die gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan een gezond, klimaatadaptief en beleefbaar landschap. Ze ontwikkelt een ontwerpmethodiek met bijbehorend instrumentarium, dat niet uitgaat van het beheersen van, maar van het meebewegen met de natuur. Op deze manier wil ze een alternatief bieden waarin de dynamiek van de natuur centraal staat, in plaats van de functionele en economische landschapswaarde. Onder de noemer 'De Seizoensmodule' werkt Van Laarhoven samen met verschillende partners haar instrumentarium uit. De module omvat drie onderdelen, waarbij de seizoenen de leidraad vormen: 1. Veldproeven om te onderzoeken hoe er bij grootschalige landschappelijke opgaven beter geprofiteerd kan worden van natuurlijke processen. 2. Coschappen bij collega vormgevers om vaardigheden en perspectieven uit te wisselen. 3. Masterclass experimenten, om vrije ideeën te genereren. De resultaten worden gedurende het proces gecureerd tot een 'landschap aan experimenten'.

website

www.mirtevanlaarhoven.com